ابومهدی المهندس ترکیه اول شهر کوچک الباب سوریه را آزاد کند بعد به فکر موصل بیفتد-ایرنا

صفحه مورد نظر شما در حال بارگذاری می باشد. لطفا صبور باشید ...