شکری جامعه بین الملل باید برای نابودی تروریست ها در سوریه وارد عمل شود-ایرنا

صفحه مورد نظر شما در حال بارگذاری می باشد. لطفا صبور باشید ...