وزارت دفاع روسیه از انتقال چهار جنگنده به پایگاه حمیمیم سوریه خبر داد-واحد مرکزی خبر

صفحه مورد نظر شما در حال بارگذاری می باشد. لطفا صبور باشید ...